Velfærdsteknologisk vurdering

Velfærdsteknologisk rapport resume

Personer med rygmarvsskade i halshvirvelsøjlen (tetraplegic) vil opleve lammelse af forskellige grader i både ben og arme og derfor ikke har tilstrækkelig håndfunktion til for eksempel at betjene håndholdte enheder. 


Tetraplegiske mennesker er ofte afhængige af hjælp fra personale og slægtninge, når de ønsker at surfe på nettet, kommunikere online eller foretage et telefonopkald. At være afhængig af andre kan føles frustrerende og resultere i lavere livskvalitet. 


TubusOne™ er en simpel kommunikation støtte, der kan bruges til denne gruppe af mennesker. I denne velfærdsteknologivurdering evalueres TubusOne™ som en kommunikationsstøtte til mennesker, der har pådraget sig tetraplegi og derfor har reduceret eller ingen funktion i arme og hænder og dermed ikke kan bruge touchscreen-enheder på en traditionel måde.  


Tubusone assistve enhed

Test af TubusOne™

Formålet med vurderingen var at teste, om TubusOne™, en lavteknologisk kommunikationsenhed kan være nyttig for tetraplegiske patienter under deres rehabilitering. Enheden blev evalueret ud fra fordele og begrænsninger inden for klinisk relevans, økonomi og teknologi. Testen er foretaget på Rigshospitalets Afdeling for Rygmarvsskader. 


De vigtigste aspekter at kaste lys over var, om løsningen øger patientens uafhængighed relateret til aktiviteter som online kommunikation, selvudvikling og underholdning, samt om løsningen er brugervenlig og intuitiv at bruge.


Vurderingen konkluderer, at patienterne oplever:


✔️ TubusOne™ lige så nem at bruge til alle digitale aktiviteter

✔️ TubusOne™ øger hurtigt deres uafhængighed 

✔️ TubusOne™ øger deres samlede livskvalitet 


Til gavn for personalet og hospitalet konkluderes det, at: 

- Det kræver en minimal indsats at få patienter i gang med TubusOne

- TubusOne™ frigiver ressourcer til personalet, da de ikke længere behøver at hjælpe patienter med digitale opgaver.